මට වංචා කරලා මගෙ ගල උස්සන්න හැදුවේ – මංජුලා කුමාරි

අපේ රටේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය ප්‍රවීණ කලා තරුවක් තමයි මංජුලා කුමාරි කියන්නේ.ඇයව මුළු රටක්ම දන්න හඳුනන චරිතයක් බවට පත් වන්නේ ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය වුන ඕලු ටෙලි නාට්‍ය හරහායි.

මේ වන විට ඒ පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය වගේම මුළු රටක්ම කතා කරන්නට … Read the rest