මම කියන්නෙ අම්මා තාත්තා සීයට පනහ පනහ දරුවා හදන එකට දායකත්වය දෙන්න ඕනි – උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි

එදා ටෙලි තිරයෙන් ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙතට සමීප වුණු උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි අදටත් එදා මෙන්ම ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම ඇය දැන් ආදරණීය දෝණියෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්.

ජීවිතේ වේදනාබර කාලවල් බොහෝමයක් පහු කරන් ආපු ආදරණීය අම්මා කෙනෙක් විදිහට ඇය මුහුණු දුන්නු අත්දැකීම් ඇය මෑතක යූටියුබ් … Read the rest