කාන්තාවන්ගේ පස්සට කකුල් දෙකට හොද මාකට් එකක් තියෙනවා. – නිරෝෂා විරාජිනී

සුමියුරු හඬකින් මිනිසුන්ගේ හදවත් වසග කල ප්‍රවීන ගායිකාවක් තමයි නිරෝෂා විරාජිනී කියන්නේ. දශක තුනකට අධික කාලයක් තිස්සේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ සිටින ඇය දැන් ගෙවන ජීවිතය ගැන වගේම කලාවේ අලුත් තොරතුරුත් මේ විදියට කියලා තිබුනා.

මොකද ඒ වගේ කෙනෙක් හිටියත් අපේ රට … Read the rest