”උඩ නගින්නෙ පරිස්සමෙන්” කියලා වෙනස්ම SMS එකක් මට ලැබුණා – අනුෂා දමයන්ති

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වගේම නර්තන ශික්පිනියක් වෙන අනුෂා දමයන්ති පසුගියදා පතිකුලයට ගිය බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා. ඇගේ අතිනත ගත් වාසනාවන්තයා අමිල.  මේ අනුෂා ාලුත් ජීවිතයට් ගැන සති අන්ත පුවත්පතකට පැවසූ තතු.

අලුත් ජීවිතේ ලස්සනයි. හිතුවාට වඩා පොඩි වගකීම් ටිකක් විතර … Read the rest